" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
ประกาศเทศบาล
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้าง ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก
  รายละเอียด :

 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะทวด ขอประกาศให้ผู้ที่มาสมัครสอบตามรายชื่อที่แนบท้ายเป็นผู้มีสิทธิสอบตามประกาศการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง          ตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก  และให้ผู้ที่มีสิทธิ์สอบเข้าสอบในวันที่  20  กรกฎาคม  2553                    เวลา  10.00–12.00 น.    ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะทวด  ตำบลเกาะทวด  อำเภอ     ปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 215 คน   
 
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.