" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
ประกาศเทศบาล
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะทวด เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การ ตั้งงบประมาณและเงื่อนไขการขอรับเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะทวด
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะทวด เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณและเงื่อนไขการขอรับเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะทวด เพื่อให้การดำเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน  งบประมาณประจำปีประเภทเงินอุดหนุนและการเบิกจ่าย  ให้เป็นไปตามระบียบ ถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดและสอดคล้องตามกระทรวงมหาดไทย
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 กรกฏาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 527 คน   
 
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.