" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3)
  รายละเอียด :

เทศบาลตำบลเกาะทวด มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 23 เมตร (หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 460 ตร.ม.) ตามแบบมาตรฐาน แบบที่ (สถ.ศพด.3) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบที่ทางราชการกำหนดจำนวน 2 ป้าย

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 มกราคม. 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 248 คน   
 
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.