" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจการสภา
เรื่อง : เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเกาะทวด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559
  รายละเอียด :

         ประกาศเทศบาลตำบลเกาะทวด เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเกาะทวด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 29 คน   
 
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.