" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจการสภา
เรื่อง : นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลเกาะทวด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2559
  รายละเอียด :

             ประกาศสภาเทศบาลตำบลเกาะทวด  เรื่อง  นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลเกาะทวด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2559   ในวันที่ 7 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเกาะทวด  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 27 คน   
 
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.