" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจการสภา
เรื่อง : ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลเกาะทวด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครังที่ 1/2559
  รายละเอียด :

       ประกาศสภาเทศบาลตำบลเกาะทวด  เรื่อง  ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลเกาะทวด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครังที่ 1/2559  สภาเทศบาลตำบลเกาะทวด ได้กำหนดการประชุมสภาเทศบาล ในวันที่ 7 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเกาะทวด เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบอนุมัติกู้เงินสภาบันการเงิน(ธนาคาร)  (วาระที่ 2 และ วาระที่ 3)  สำหรับประชาชนที่จะเข้าร่วมฟังการประชุม ขอให้แจ้งความประสงค์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 มีนาคม 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 29 คน   
 
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.