" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญ เข้าร่วมการแข่งขัน โครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่1 ประจำปี 2559
  รายละเอียด :

 สภาเด็กและเยาวชนตำบลเกาะทวดขอเชิญ เข้าร่วมการแข่งขัน โครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่1 ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 9-10เมษายน 2559

รุ่นและประเภทกีฬา

 

1. กีฬาแชร์บอล (หญิง)  แบ่งเป็น 2 รุ่น คือ

-  รุ่นอายุ 13 - 15 ปี จำนวน 4 ทีม

-  รุ่นอายุ 16 - 20 ปี จำนวน 4 ทีม      

2. กีฬาฟุตซอล (ชาย) แบ่งเป็น 2 รุ่น คือ

 

  รุ่นอายุ 13-15 ปี จำนวน 4 ทีม

 

 --   รุ่นอายุ 16-20 ปี จำนวน 4 ทีม 

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 มีนาคม 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 63 คน   
 
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.