" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
เปิดเผยข้อมูลราคากลาง
เรื่อง : ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายบางบูชา - ปากคลอง หมู่ที่ 2,3
  รายละเอียด :

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายบางบูชา - ปากคลอง  หมู่ที่ 2,3  ตำบลเกาะทวด  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  สภาพเดิมถนน กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  925  เมตร  โดยทำการปรับเกรดเกลี่ยให้ได้  กว้างเฉลี่ย  4.50  เมตร  ยาว  925  เมตร  และใช้วัสดุหินคลุกถมถนน  150  ลบ.ม.  พร้อมปรับเกรดเกลี่ยแต่งเรียบ           พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบที่ทางราชการกำหนด  จำนวน  1  ป้าย  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 22 คน   
 
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.