" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
เปิดเผยข้อมูลราคากลาง
เรื่อง : ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายซอยเกษตรสามห้า บ้านนายราย ศักดิ์ส่ง หมู่ที่ 5
  รายละเอียด :

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายซอยเกษตรสามห้า บ้านนายราย ศักดิ์ส่ง  หมู่ที่ 5  ตำบลเกาะทวด             อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  สภาพเดิมถนนเป็นหลุมบ่อตลอดสาย  ทำการปรับปรุงโดยใช้วัสดุหินคลุก      ถมถนน  280  ลบ.ม.  พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบตลอดสาย  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบที่ทางราชการกำหนด  จำนวน  1  ป้าย  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 30 คน   
 
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.