" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
เปิดเผยข้อมูลราคากลาง
เรื่อง : ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายทอนจากเหนือ – หนองก๊กซง หมู่ที่ 8
  รายละเอียด :

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายทอนจากเหนือ – หนองก๊กซง  หมู่ที่ 8  ตำบลเกาะทวด  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  สภาพเดิมถนนเป็นหลุมบ่อตลอดสาย  ทำการปรับปรุงโดยใช้วัสดุหินคลุกถมถนน  280  ลบ.ม.  พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบตลอดสาย  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบที่ทางราชการกำหนด  จำนวน  1  ป้าย  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 23 คน   
 
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.