" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรายชือผู้ชนะการประมูลซื้อโครงการจัดซื้อรถเกลี่ยดิน
  รายละเอียด :

      ประกาศคณะกรรมการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลซื้อโครงการจัดซื้อรถเกลี่ยดิน เครื่่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 120 แรงม้า ชนิดล้อยาง 6 ล้อ ขับเคลื่อน 4 ล้อหลัง จำนวน 1 คัน   ได้แก่  บริษํทสุขพันฐยา จำกัด   รายละเอียดตามเอกสารแนบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 เมษายน 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 29 คน   
 
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.