" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
เปิดเผยข้อมูลราคากลาง
เรื่อง : ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้านผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนหันตะวันออก หมู่ที่ 1
  รายละเอียด :

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้านผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนหันตะวันออก หมู่ที่ 1  ตำบลเกาะทวด  โดยทำการก่อสร้างถนน  คสล. ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  100  เมตร  หนา  0.15  เมตร  (หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม.)  พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50  เมตร  และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบที่ทางราชการกำหนด  จำนวน  2  ป้าย

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 พฤษภาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 6 คน   
 
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.