" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศรายชือผู้ชนะการประมูลซื้อโครงการจัดซื้อรถเกลี่ยดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
29
04 เม.ย. 2560
2 ประกาศรายชือผู้ชนะการประมูลซื้อโครงการจัดซื้อรถเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเข้าซ่อมไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
20
04 เม.ย. 2560
3 ขอเชิญ เข้าร่วมการแข่งขัน โครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่1 ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
64
07 มี.ค. 2559
4 รายงานผลการดำเนินงานของนายกเทศมนตรีตำบลเกาะทวดตามแถลงนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
05 ม.ค. 2559
5 เปิดรับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลเกาะทวด ดาวน์โหลดเอกสาร
126
28 ธ.ค. 2558
6 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
116
23 ธ.ค. 2558
7 โครงการกำลังดำเนินการก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
151
15 ต.ค. 2558
8 สอบราคาจ้างทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางบูชาชนาราม ดาวน์โหลดเอกสาร
97
06 ต.ค. 2558
9 สอบราคาจ้างทำอาหารกลางวัน สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเกาะจาก ดาวน์โหลดเอกสาร
84
06 ต.ค. 2558
10 การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
132
21 ก.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.