" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การแสดงความคิดเห็นในการจัดทำประชาพิจารณ์ในการกู้เงินจากสถาบันการเงิน (ธนาคาร) เพื่อจัดหารถเกลี่ยดินและรถบรรทุกเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
52
28 ม.ค. 2559
2 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการมูลจ้างตาม โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย แยก ทถ. (กม.ที่6.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
03 ธ.ค. 2558
3 ผลการคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ดาวน์โหลดเอกสาร
75
10 พ.ย. 2558
4 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเกาะทวด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
88
26 ธ.ค. 2556
5 ประกาศการยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่ ปี2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
202
05 ม.ค. 2555
6 เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะทวด พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
146
01 มี.ค. 2554
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะทวด เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การ ตั้งงบประมาณและเงื่อนไขการขอรับเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะทวด ดาวน์โหลดเอกสาร
528
01 ก.ค. 2553
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้าง ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
215
21 มิ.ย. 2553
9 ประกาศผลการสอบคัดเลือกหัวหน้าส่วนโยธา (นักบริหารงานช่าง7) ดาวน์โหลดเอกสาร
473
14 มิ.ย. 2553
10 ประกาศรับสมัครผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
771
07 มิ.ย. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.