" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ดาวน์โหลดเอกสาร
33
23 มี.ค. 2560
2 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ดาวน์โหลดเอกสาร
25
23 มี.ค. 2560
3 ประกาศประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
108
11 พ.ย. 2558
4 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านฆ้อฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 5,4 ดาวน์โหลดเอกสาร
157
16 มิ.ย. 2558
5 สอบราคา จำนวน 4 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
243
16 มี.ค. 2558
6 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ดาวน์โหลดเอกสาร
249
22 ม.ค. 2558
7 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนหันตะวันออก หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
245
22 ธ.ค. 2557
8 การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ดาวน์โหลดเอกสาร
244
25 พ.ย. 2557
9 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
266
13 ต.ค. 2557
10 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการถนน คสล. ดาวน์โหลดเอกสาร
307
12 มิ.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.