" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศสอบราคาวัสดุและอุปกรณ์การเรียนสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
210
07 พ.ค. 2557
12 สอบราคาจ้างขยายท่อเมนประปา ม.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
270
19 ก.พ. 2557
13 สอบราคาจ้างปรับปรุงถนน จำนวน 9 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
240
19 ก.พ. 2557
14 ประกาศสอบราคาจ้างถนนคสล.จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
323
11 พ.ย. 2556
15 สอบราคาจ้างทำอาหารกลางวัน สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเกาะจาก ดาวน์โหลดเอกสาร
210
06 พ.ย. 2556
16 สอบราคาจ้างทำอาหารกลางวัน สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางบูชาชนาราม ดาวน์โหลดเอกสาร
219
06 พ.ย. 2556
17 สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
296
06 ส.ค. 2556
18 ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 6 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
322
09 ก.ค. 2556
19 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนน จำนวน 6 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
302
04 ก.ค. 2556
20 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับ ศพด. ดาวน์โหลดเอกสาร
242
20 มิ.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.