" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา ศพด.วัดโบสถ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
253
20 มิ.ย. 2556
22 สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา ศพด.วัดบางบูขาชนาราม ดาวน์โหลดเอกสาร
228
20 มิ.ย. 2556
23 สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา ศพด.วัดเกาะจาก ดาวน์โหลดเอกสาร
225
20 มิ.ย. 2556
24 สอบราคาก่อสร้างถนน คสล. ดาวน์โหลดเอกสาร
340
15 พ.ค. 2556
25 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านบางบูชา-ปากคลอง ม.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
293
28 ก.พ. 2556
26 ประกาศสอบราคาโครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงดิจิตอล ดาวน์โหลดเอกสาร
381
22 ม.ค. 2556
27 ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. ม.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
380
08 ต.ค. 2555
28 ประกาศสอบราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
346
12 ก.ย. 2555
29 ประกาศสอบราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
302
12 ก.ย. 2555
30 สอบราคาจ้างสร้างถนน คสล. ดาวน์โหลดเอกสาร
312
25 ก.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.