" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้านผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนหันตะวันออก หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
09 พ.ค. 2560
2 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้านผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายสายบางวัด - เชื่อมเขตตำบลชะเมา หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
09 พ.ค. 2560
3 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้านผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวป่าขลู่ – ดอนสำราญ หมู่ที่ 6,7 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
09 พ.ค. 2560
4 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายดอนหันตะวันออก หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
16 มี.ค. 2560
5 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายปากคลอง - ช่องขาด หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
16 มี.ค. 2560
6 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายบางบูชา - ปากคลอง หมู่ที่ 2,3 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
16 มี.ค. 2560
7 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายซอยเกษตรสามห้า บ้านนายราย ศักดิ์ส่ง หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
16 มี.ค. 2560
8 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายหัวป่าขลู่ – ดอนสำราญ หมู่ที่ 6-7 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
16 มี.ค. 2560
9 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายนายอนันต์ – คันเหมืองราชดำริ – นายน้อม หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
16 มี.ค. 2560
10 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายทอนจากเหนือ – หนองก๊กซง หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
16 มี.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.