" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายดอนหันตะวันออก หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
16 มี.ค. 2560
2 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายปากคลอง - ช่องขาด หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
16 มี.ค. 2560
3 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายบางบูชา - ปากคลอง หมู่ที่ 2,3 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
16 มี.ค. 2560
4 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายซอยเกษตรสามห้า บ้านนายราย ศักดิ์ส่ง หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
16 มี.ค. 2560
5 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายหัวป่าขลู่ – ดอนสำราญ หมู่ที่ 6-7 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
16 มี.ค. 2560
6 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายนายอนันต์ – คันเหมืองราชดำริ – นายน้อม หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
16 มี.ค. 2560
7 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายทอนจากเหนือ – หนองก๊กซง หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
16 มี.ค. 2560
8 โครงการก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้านผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนหันตะวันตก หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
15 มี.ค. 2559
9 โครงการก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้านผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสาย โรงเรียนบ้านเกาะน้อย หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
15 มี.ค. 2559
10 โครงการก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้านผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวป่าขลู่ - ดอนสำราญ หมู่ที่ 6, 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
15 มี.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.