" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 โครงการก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้านผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนหันตะวันตก หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
15 มี.ค. 2559
12 โครงการก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้านผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสาย โรงเรียนบ้านเกาะน้อย หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
15 มี.ค. 2559
13 โครงการก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้านผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวป่าขลู่ - ดอนสำราญ หมู่ที่ 6, 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
15 มี.ค. 2559
14 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวสวนฝั่งใต้ หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
15 มี.ค. 2559
15 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคันเหมืองราชดำริสายจากสะพานบ้านนางพวงเพ็ญ จันทร์งาม - สวนปาล์มนายประพันธ์ จันทร์แดง ดาวน์โหลดเอกสาร
31
23 ก.พ. 2559
16 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคันเหมืองสายนายประทีป ดวงเแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
22
23 ก.พ. 2559
17 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายนายทบ - นานายวิรัตน์ แต้มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร
25
23 ก.พ. 2559
18 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายดอนหันตะวันออก ดาวน์โหลดเอกสาร
29
23 ก.พ. 2559
19 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายทอนจากใต้ หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
20 ม.ค. 2559
20 กลางโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายคึกฤทธิ์ - นานายนอบ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
20 ม.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.