" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ราคากลางโครงการถมบุกเบิกถนนคันเหมืองส่งน้ำสายบ้านนาใน หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
20 ม.ค. 2559
22 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายสมบัติ - นายบุญฤทธิ์ หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
20 ม.ค. 2559
23 ราคากลางโครงการก่อนสร้างถนนภายในหมู่บ้านผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนหันตะวันตก ม.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
19 ม.ค. 2559
24 ราคากลางโครงการก่อนสร้างถนนภายในหมู่บ้านผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียนบ้านเกาะน้อย หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
19 ม.ค. 2559
25 ประกาศ ราคากลางโึครงการสร้างสนามฟุตซอล ดาวน์โหลดเอกสาร
31
15 ม.ค. 2559
26 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเสร็กสายแยก ทถ. (กม.ที่6.300) -บ้านเกาะจาก หมู่ที่ 4-6 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
27 ต.ค. 2558
27 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนาใน,สายซอบเกษตร 3-5 หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
29 ก.ย. 2558
28 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายวัดโบสถ์-เกาะโพธิ์,สายเกาะน้อย-ดอนสำราญ หมู่ที่ 5และ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
29 ก.ย. 2558
29 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายบางวัดตะวันออก 1,2 หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
65
29 ก.ย. 2558
30 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านดอนหันตะวันตก,สายเกษตร - ดอนหัน หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
29 ก.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.