" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศราคากลางโครงการขยายท่อเมนประปาของระบบประปาหมู่บ้านจากสะพานข้ามคลองค้อ - บ้านนายสุเทพ บุญที่สุด หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
29 ก.ย. 2558
32 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย แยก ทถ. (กม.ที่6.300) - บ้านเกาะจาก ดาวน์โหลดเอกสาร
71
23 ก.ย. 2558
33 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ดาวน์โหลดเอกสาร
105
16 ก.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.