" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
กิจกรรม : โครงการซ่อมสร้างถนน ลานหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเกาะทวด หมู่ที่ 5รายละเอียด :
    

 โครงการซ่อมสร้างถนน ลานหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเกาะทวด   หมู่ที่ 5  ตำเกาะทวด โดยทำการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร  หนา 0.05 เมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบที่ทางราชการกำหนด จำนวน 2 ป้าย จำนวนวงเงินงบประมาณ 455,000 บาท บาท (สี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 ธันวาคม 2561    อ่าน 79 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**
 
 
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.