" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
กิจกรรม : .โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบ้านค้อตะวันตก หมู่ที่ 4

รายละเอียด :
    

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบ้านค้อตะวันตก  หมู่ที่ 4  ตำเกาะทวด โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 190  เมตร  หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบที่ทางราชการกำหนด จำนวน 2 ป้าย   จำนวนวงเงินงบประมาณ 496,000 บาท บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 ธันวาคม 2561    อ่าน 72 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**
 
 
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.