" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
กิจกรรม : รับลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


รายละเอียด :
    

เทศบาลตำบลเกาะทวด รับลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


ผู้ที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบ ติดต่องานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลเกาะทวด ในวัน เวลา ราชการ
เพื่อลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ พร้อมเอกสารหลักฐาน
1.บัตรประชาชน
2.ทะเบียนบ้าน
3.หน้าสมุดบัญชีธนาคาร 

**ขอความกรุณา ติดต่อภายในเดือน พฤศจิกายน 2563 เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีหนังสือ เร่งรัด และขอความร่วมมือมาค่ะ**

 
 
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2563    อ่าน 42 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**
 
 
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.