" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : สอบราคา จำนวน 4 โครงการ
  รายละเอียด :

1.โครงการก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้านผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย รพช. หนำพะยอม - หนองก๊กซง หมู่ที่ 8

2.โครงการปรับปรุงถนนสายหลังกิ่งอำเภอราษฎร์ภักดี  หมู่ที่  1

3.โครงการปรับปรุงถนนสายหัวป่าขลู่ - ดอนสำราญ  หมู่ที่  6,7

4.โครงการบุกเบิกทางสาธารณะสายข้างบ้านนางสาวเดือนเพ็ญ  แต้มเติม หมู่ที่ 4 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 343 คน   
 
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.