" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านฆ้อฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 5,4
  รายละเอียด :

ด้วย เทศบาลตำบลเกาะทวด   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง  โครงการก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้านผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านฆ้อฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 5,4  ตำบลเกาะทวด  โดยดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 915.00 เมตร หนา 0.15  เมตร (หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 3,660 ตารางเมตร) พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ตามแบบที่ทางราชการกำหนด จำนวน 2 ป้าย งบประมาณ 1,917,000.- บาท (-หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่น-เจ็ดพันบาทถ้วน-) รายละเอียดดังนี้

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 247 คน   
 
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.