" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
ประกาศเทศบาล
เรื่อง : ผลการคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
  รายละเอียด :

ประกาศเทศบาลตำบลเกาะทวด  เรือง ผลการคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยก ทถ.(กม. ที่ 6.300) - บ้านเกาะจาก หมู่ที่ 4-  หมู่ที 6 ตำบลเกาะทวด  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 204 คน   
 
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.