" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
ประกาศเทศบาล
เรื่อง : ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการมูลจ้างตาม โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย แยก ทถ. (กม.ที่6.3
  รายละเอียด :

            เทศบาลตำบลเกาะทวด ได้ประกาศเชิญชวนผู้ค้าเข้าร่วมประมูล โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยก ทถ. (กม.ที่ 6.300) - บ้านเกาะจาก หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 6  รายละเอียดตามเอกสารประกาศที่แนบพร้อมนี้ 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 ธันวาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 231 คน   
 
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.