" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
ประกาศเทศบาล
เรื่อง : การแสดงความคิดเห็นในการจัดทำประชาพิจารณ์ในการกู้เงินจากสถาบันการเงิน (ธนาคาร) เพื่อจัดหารถเกลี่ยดินและรถบรรทุกเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
  รายละเอียด :

        ตามที่เทศบาลตำบลเกาะทวด ได้ดำเนินการกู้เงินจากสถาบันการเงิน (ธนาคาร) เพื่อจัดหารถเกลี่ยดิน และรถบรรทุกเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า เพื่อใช้เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการให้บริการสาธารณะ  ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล   จึงขอกำหนดการแสดงความคิดเห็นในการจัดทำประชาพิจารณ์    ในวันที่  15  กุมภาพันธ์  2559  เวลา  13.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะทวด   

 

       รายละเอียดตามเอกสารประกาศเทศบาลตำบลเกาะทวด ที่แนบมาพร้อมนี้

 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 มกราคม. 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 246 คน   
 
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.