" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
  รายละเอียด :

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างตามโครงการจัดซื้อรถเกลี่ยดิน เครื่อืงยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 120 แรงม้า ชนิดล้อยาง 6 ล้อ ขับเคลื่อน 4 ล้อหลัง จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 147 คน   
 
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.