" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
ประกาศเทศบาล
เรื่อง : สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หอถังเหล็ก ความจุ 12 ลบ.ม. บ้านบางวัด หมู่่ที่ 1
  รายละเอียด :

                ด้วยเทศบาลตำบลเกาะทวด มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก  หอถังเหล็ก ความจุ 12 ลบ.ม.  บ้านบางวัด หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะทวด   รายละเอียดตามเอกสารแนบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 204 คน   
 
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.