" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
ประกาศเทศบาล
เรื่อง : สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หอถังเหล็ก ความจุ 12 ลบ.ม. บ้านหัวป่าขลู่ หมู่่ที่ 6
  รายละเอียด :

           ด้วย เทศบาลตำบลเกาะทวด มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หอถังเหล็ก  ความจุ 12 ลบ.ม.  บ้านหัวป่าขลู่ หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะทวด  รายละเอียดตามเอกสานแนบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 161 คน   
 
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.