" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 51-003 สายบ้านบางบูชา – บ้านปากคลอง หมู่ที่ 3,2 บ้านปากคลอง ตำบลเกาะทวด
  รายละเอียด :

เทศบาลตำบลเกาะทวด  มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 51-003 สายบ้านบางบูชา – บ้านปากคลอง  หมู่ที่  3,2  บ้านปากคลอง  ตำบลเกาะทวด โดยทำการยกระดับคันทางเดิมด้วยวัสดุหินคลุก  หนา  0.15  เมตร  พร้อมก่อสร้างผิวจราจร คสล.  ขนาดกว้าง  5.00  เมตร  ยาว  925  เมตร  หนา  0.15  เมตร  (หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า  4,625  ตร.ม.)  พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกข้างละ  0.50  เมตร  ตามแบบเทศบาลตำบลเกาะทวด  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบที่ทางราชการกำหนด  จำนวน  2  ป้าย  รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 กันยายน 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 148 คน   
 
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.