" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
เปิดเผยข้อมูลราคากลาง
เรื่อง : ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียนบ้านเกาะน้อย (จากสะพาน ร.ร.เกาะน้อย – บ้านนายบุญฤทธิ์ มากลับ) หมู่ที่ 7
  รายละเอียด :

 เทศบาลตำบลเกาะทวด  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต          เสริมเหล็กสายโรงเรียนบ้านเกาะน้อย (จากสะพาน ร.ร.เกาะน้อย – บ้านนายบุญฤทธิ์  มากลับ) หมู่ที่ 7  ตำบลเกาะทวด  อำเภอปากพนัง  จังหวัดครศรีธรรมราช  โดยทำการก่อสร้างถนน  คสล. ขนาดกว้าง   4.00  เมตร  ยาว  195  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  (หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 780  ตร.ม.)  พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ  0.50 เมตร  และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบที่ทางราชการกำหนด  จำนวน  2  ป้าย  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 กันยายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 14 คน   
 
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.