" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการชำระเงินค่าน้ำประปาหมู่บ้าน
  รายละเอียด :

 เทศบาลตำบลเกาะทวด ขอประชาสัมพันธ์ชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการชำระเงินค่าน้ำประปาหมู่บ้าน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 57 คน   
 
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.