" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
เปิดเผยข้อมูลราคากลาง
เรื่อง : ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาพื้นที่รอบอ่างเก็บน้ำเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำด้านทิศเหนือ บ้านบางบูชา หมู่ที่ 1
  รายละเอียด :

             เทศบาลตำบลเกาะทวด  ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาพื้นที่รอบอ่างเก็บเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำด้านทิศเหนือ บ้านบางบูชา  หมู่ที่ 1  ตำบลเกาะทวด  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยทำการยกระดับถนนคันคลองส่งน้ำเข้าอ่างเก็บน้ำเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ  บ้านบางบูชา  ผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่นกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  550  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.20  เมตร  หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  2,200  ตารางเมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบที่ทางราชการกำหนด  จำนวน  2  ป้าย  รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 39 คน   
 
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.