" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
เปิดเผยข้อมูลราคากลาง
เรื่อง : ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคันเหมืองสายบ้านนายประทีป ดวงแก้ว (ตอนปลาย) หมู่ที่ 5
  รายละเอียด :

           เทศบาลตำบลเกาะทวด  จึงขอประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคันเหมืองสายบ้านนายประทีป  ดวงแก้ว  (ตอนปลาย)  หมู่ที่  5  ตำบลเกาะทวด  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  สภาพเดิมถนนกว้าง  4.00  ม.  ยาว  2,800  ม.  โดยประมาณ  ทำการปรับปรุงถนนโดยใช้หินผ่านตะแกรง  120  ลบ.ม.  หินคลุก  160  ลบ.ม.  พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบที่ทางราชการกำหนด  จำนวน  1  ป้าย    

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 41 คน   
 
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.