" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
เปิดเผยข้อมูลราคากลาง
เรื่อง : ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7
  รายละเอียด :

                  เทศบาลตำบลเกาะทวด  จึงขอประกาศราคากลางโครงการขยายเขตท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  7  ตำบลเกาะทวด  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ทำการขยายท่อเมนประปาโดยใช้ท่อ  PVC.  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  1 1/2”  (ชั้น 8.5)  ระยะทางรวม  3,800  ม.  พร้อมขุดฝังกลบเรียบร้อย  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 41 คน   
 
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.