" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ ราคากลางการจัดซื้อถุงยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564
  รายละเอียด :

        เทศบาลตำบลเกาะทวด ขอประกาศ ราคากลางจัดซื้อถุงยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 ธันวาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 51 คน   
 
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.