" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
เปิดเผยข้อมูลราคากลาง
เรื่อง : ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายโกวิทย์ อักษรถึง หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะทวด
  รายละเอียด :

     เทศบาลตำบลเกาะทวด  จึงขอประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายโกวิทย์  อักษรถึง  หมู่ที่  4  ตำบลเกาะทวด  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช   รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 มกราคม. 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 20 คน   
 
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.