" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
เปิดเผยข้อมูลราคากลาง
เรื่อง : ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงคันเหมืองส่งน้ำสายบ้านนายสนั่น ปลอดวงศ์ หมู่ที่ 6,4 ตำบลเกาะทวด
  รายละเอียด :

      เทศบาลตำบลเกาะทวด  ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงคันเหมืองส่งน้ำสายบ้านนายสนั่น  ปลอดวงศ์  หมู่ที่  6,4 ตำบลเกาะทวด  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 5 คน   
 
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.