" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
เปิดเผยข้อมูลราคากลาง
เรื่อง : ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายน้อม คงขำ – นายสมพร หมู่ที่ 1,3 ตำบลเกาะทวด
  รายละเอียด :

 เทศบาลตำบลเกาะทวด  ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายน้อม  คงขำ – นายสมพร  หมู่ที่  1,3  ตำบลเกาะทวด  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  รายละเเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ  

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 4 คน   
 
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.