" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
เปิดเผยข้อมูลราคากลาง
เรื่อง : ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหลังโรงเรียนบ้านเกาะน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะทวด
  รายละเอียด :

          เทศบาลตำบลเกาะทวด  จึงขอประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหลังโรงเรียนบ้านเกาะน้อย  หมู่ที่ 7  ตำบลเกาะทวด  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 4 คน   
 
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.