" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การขายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
15
09 ม.ค. 2563
2 3 กรกฎาคม วันปลอดถุงพลาสติกสากล ดาวน์โหลดเอกสาร
33
03 ก.ค. 2562
3 รับโอน(ย้าย) เจ้าพนักงานพัสดุ ปง/ชง.
45
27 พ.ค. 2562
4 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
17 ธ.ค. 2561
5 ผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานประเภทถนน อ่างเก็บน้ำ ไฟฟ้า และ ระบบประปาหมู่บ้าน ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
06 ธ.ค. 2561
6 แผนดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตตำบลเกาะทวด ดาวน์โหลดเอกสาร
29
30 พ.ย. 2561
7 รายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
05 พ.ย. 2561
8 รายงานการเงินประจำเดือนกันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
02 ต.ค. 2561
9 รายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
03 ก.ย. 2561
10 รายงานการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
03 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.