" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 3 กรกฎาคม วันปลอดถุงพลาสติกสากล ดาวน์โหลดเอกสาร
13
03 ก.ค. 2562
2 รับโอน(ย้าย) เจ้าพนักงานพัสดุ ปง/ชง.
27
27 พ.ค. 2562
3 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
17 ธ.ค. 2561
4 ผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานประเภทถนน อ่างเก็บน้ำ ไฟฟ้า และ ระบบประปาหมู่บ้าน ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
06 ธ.ค. 2561
5 แผนดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตตำบลเกาะทวด ดาวน์โหลดเอกสาร
16
30 พ.ย. 2561
6 รายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
05 พ.ย. 2561
7 รายงานการเงินประจำเดือนกันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
02 ต.ค. 2561
8 รายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
03 ก.ย. 2561
9 รายงานการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
03 ส.ค. 2561
10 รายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
03 ก.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.