" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ขอประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่และบุคคลภายนอก ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการหรือ งดเว้นกระทำการในเขต ณ อ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง ดาวน์โหลดเอกสาร
37
06 ม.ค. 2564
2 ประกาศ ราคากลางการจัดซื้อถุงยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
07 ธ.ค. 2563
3 ประกาศ ขายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
61
01 ธ.ค. 2563
4 ประกาศยกเลิกขอสำเนาบัตรฯ ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
52
30 ก.ย. 2563
5 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
70
10 ส.ค. 2563
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
93
07 ส.ค. 2563
7 รับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
114
04 ส.ค. 2563
8 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
03 ส.ค. 2563
9 ชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการชำระเงินค่าน้ำประปาหมู่บ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
58
15 ก.ค. 2563
10 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
02 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.