" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ให้มาติดต่อขอรับเงินหลักประกันสัญญาคืน ดาวน์โหลดเอกสาร
98
14 ธ.ค. 2561
2 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หอถังเหล็ก ความจุ 12 ลบ.ม. บ้านบางวัด หมู่่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
142
22 ส.ค. 2560
3 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หอถังเหล็ก ความจุ 12 ลบ.ม. บ้านหัวป่าขลู่ หมู่่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
123
22 ส.ค. 2560
4 การแสดงความคิดเห็นในการจัดทำประชาพิจารณ์ในการกู้เงินจากสถาบันการเงิน (ธนาคาร) เพื่อจัดหารถเกลี่ยดินและรถบรรทุกเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
180
28 ม.ค. 2559
5 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการมูลจ้างตาม โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย แยก ทถ. (กม.ที่6.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
193
03 ธ.ค. 2558
6 ผลการคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ดาวน์โหลดเอกสาร
170
10 พ.ย. 2558
7 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเกาะทวด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
208
26 ธ.ค. 2556
8 ประกาศการยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่ ปี2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
300
05 ม.ค. 2555
9 เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะทวด พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
199
01 มี.ค. 2554
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะทวด เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การ ตั้งงบประมาณและเงื่อนไขการขอรับเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะทวด ดาวน์โหลดเอกสาร
580
01 ก.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.