" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกษตรสมบูรณ์ หมูที่ ๑ ตำบลเกาะทวด ดาวน์โหลดเอกสาร
8
03 ก.พ. 2563
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 51-003 สายบ้านบางบูชา – บ้านปากคลอง หมู่ที่ 3,2 บ้านปากคลอง ตำบลเกาะทวด ดาวน์โหลดเอกสาร
58
05 ก.ย. 2561
3 ประกวดราคาซื้อรถเกลี่ยดินเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 120 แรงม้า ดาวน์โหลดเอกสาร
55
21 มี.ค. 2561
4 ประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาใน หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
04 ธ.ค. 2560
5 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ดาวน์โหลดเอกสาร
118
23 มี.ค. 2560
6 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ดาวน์โหลดเอกสาร
118
23 มี.ค. 2560
7 ประกาศประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
179
11 พ.ย. 2558
8 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านฆ้อฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 5,4 ดาวน์โหลดเอกสาร
215
16 มิ.ย. 2558
9 สอบราคา จำนวน 4 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
328
16 มี.ค. 2558
10 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ดาวน์โหลดเอกสาร
286
22 ม.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.