" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 51-004 สายบางวัด - เขตตำบลชะเมา หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
15 ก.พ. 2564
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านค้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
35
02 ก.พ. 2564
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.51-008 สายปากคลอง - ช่องขาด หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
29 ม.ค. 2564
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 51-004 สายบางวัด - เขตตำบลชะเมา หมู่ที่ 1 บ้านบางวัด ดาวน์โหลดเอกสาร
37
27 ม.ค. 2564
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านค้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
36
22 ม.ค. 2564
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.51-008 สายปากคลอง - ช่องขาด หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะทวด ดาวน์โหลดเอกสาร
46
20 ม.ค. 2564
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองเกาะน้อย - อ่าวเคียน หมู่ที่ 7 บ้านเกาะน้อย ตำบลเกาะทวด ขุดลอกด้วยรถขุด 26,500 ลูกบาศก์เมตร ดาวน์โหลดเอกสาร
83
05 ส.ค. 2563
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองวัดลาว หมู่ที่ 8 บ้านหนำพยอม ตำบลเกาะทวด ขุดลอกด้วยเรือขุด 10,000 ลูกบาศก์เมตร ดาวน์โหลดเอกสาร
78
05 ส.ค. 2563
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองวัดลาว หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
23 ก.ค. 2563
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองเกาะน้อย -อ่าวเคียน หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
23 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.