" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองเกาะน้อย - อ่าวเคียน หมู่ที่ 7 บ้านเกาะน้อย ตำบลเกาะทวด ขุดลอกด้วยรถขุด 26,500 ลูกบาศก์เมตร ดาวน์โหลดเอกสาร
28
05 ส.ค. 2563
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองวัดลาว หมู่ที่ 8 บ้านหนำพยอม ตำบลเกาะทวด ขุดลอกด้วยเรือขุด 10,000 ลูกบาศก์เมตร ดาวน์โหลดเอกสาร
26
05 ส.ค. 2563
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองวัดลาว หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
23 ก.ค. 2563
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองเกาะน้อย -อ่าวเคียน หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
23 ก.ค. 2563
5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
21 ก.ค. 2563
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกษตรสมบูรณ์ หมูที่ ๑ ตำบลเกาะทวด ดาวน์โหลดเอกสาร
57
03 ก.พ. 2563
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 51-003 สายบ้านบางบูชา – บ้านปากคลอง หมู่ที่ 3,2 บ้านปากคลอง ตำบลเกาะทวด ดาวน์โหลดเอกสาร
105
05 ก.ย. 2561
8 ประกวดราคาซื้อรถเกลี่ยดินเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 120 แรงม้า ดาวน์โหลดเอกสาร
114
21 มี.ค. 2561
9 ประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาใน หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
04 ธ.ค. 2560
10 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ดาวน์โหลดเอกสาร
158
23 มี.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.