" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศยกเลิกราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 6” สำหรับระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านบางบูชา) หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
10 ต.ค. 2562
2 ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 6” สำหรับระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านบางบูชา) หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
10 ต.ค. 2562
3 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนสายค้อตะวันตก หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
10 ต.ค. 2562
4 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนสายบางวัด – เขตตำบลชะเมา หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
10 ต.ค. 2562
5 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนสายปากคลอง – ช่องขาด หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
10 ต.ค. 2562
6 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนสายสามัคคีพัฒนา 2 หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
10 ต.ค. 2562
7 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียนบ้านเกาะน้อย (จากสะพาน ร.ร.เกาะน้อย – บ้านนายบุญฤทธิ์ มากลับ) หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
04 ก.ย. 2562
8 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุกสายทอนจากใต้ หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
04 ก.ย. 2562
9 ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 6” สำหรับระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านบางบูชา) หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
02 ก.ย. 2562
10 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคันเหมืองสายสวนปาล์มนายไพโรจน์ เพชรม่วง หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
23 ก.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.