" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
17 ม.ค. 2563
2 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวป่าขลู่ – บางสุขี หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
17 ม.ค. 2563
3 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายบางวัดตก – บางวัดออก 1 หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
17 ม.ค. 2563
4 ประกาศยกเลิกราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 6” สำหรับระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านบางบูชา) หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
10 ต.ค. 2562
5 ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 6” สำหรับระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านบางบูชา) หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
10 ต.ค. 2562
6 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนสายค้อตะวันตก หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
10 ต.ค. 2562
7 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนสายบางวัด – เขตตำบลชะเมา หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
10 ต.ค. 2562
8 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนสายปากคลอง – ช่องขาด หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
10 ต.ค. 2562
9 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนสายสามัคคีพัฒนา 2 หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
10 ต.ค. 2562
10 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียนบ้านเกาะน้อย (จากสะพาน ร.ร.เกาะน้อย – บ้านนายบุญฤทธิ์ มากลับ) หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
04 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.