" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงคันเหมืองส่งน้ำสายบ้านนายสนั่น ปลอดวงศ์ หมู่ที่ 6,4 ตำบลเกาะทวด ดาวน์โหลดเอกสาร
5
16 เม.ย. 2564
2 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหลังโรงเรียนบ้านเกาะน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะทวด ดาวน์โหลดเอกสาร
4
16 เม.ย. 2564
3 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายน้อม คงขำ – นายสมพร หมู่ที่ 1,3 ตำบลเกาะทวด ดาวน์โหลดเอกสาร
4
16 เม.ย. 2564
4 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงคันเหมืองสายบ้านนางแอบ ฉวยสาย (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะทวด ดาวน์โหลดเอกสาร
17
26 ม.ค. 2564
5 ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกทางสาธารณะสายบ้านนายประสิทธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะทวด ดาวน์โหลดเอกสาร
15
26 ม.ค. 2564
6 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายวศิลป์ ช่วยไทย หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะทวด ดาวน์โหลดเอกสาร
16
26 ม.ค. 2564
7 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายโกวิทย์ อักษรถึง หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะทวด ดาวน์โหลดเอกสาร
20
26 ม.ค. 2564
8 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายหนองก๊กซง - คลองทอนจาก หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะทวด ดาวน์โหลดเอกสาร
15
26 ม.ค. 2564
9 จึงขอประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายคันเหมืองสายบ้านนายครวญ หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะทวด ดาวน์โหลดเอกสาร
15
26 ม.ค. 2564
10 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านค้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
19
21 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.