" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศราคากลางวัดโครงการขุดลอกคลองลาว หมู่ที่ 8 บ้านหนำพยอม ตำบลเกาะทวด ขุดลอกด้วยเรือขุด 10,000 ลูกบาศก์เมตร ดาวน์โหลดเอกสาร
6
20 ก.ค. 2563
2 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองเกาะน้อย – อ่าวเคียน หมู่ที่ 7 บ้านเกาะน้อย ตำบลเกาะทวด ขุดลอกด้วยรถขุด 26,500 ลูกบาศก์เมตร ดาวน์โหลดเอกสาร
5
20 ก.ค. 2563
3 ประกาศราคากลางจ้างเหมาขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านดอนสำราญ (จากประปาบ้านดอนสำราญ – ประปาหมู่บ้านบ้านเกาะจาก) หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
20 ก.ค. 2563
4 ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 6” สำหรับระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านบางบูชา) หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
10 เม.ย. 2563
5 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำประปาทรง 12 เหลี่ยม ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลบ.ม. บ้านดอนสำราญ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
10 เม.ย. 2563
6 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 บ้านเกาะน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
19
18 มี.ค. 2563
7 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 51-009 สายหัวป่าขลู่ - ดอนสำราญ หมู่ที่ 6-7 ตำบลเกาะทวด ดาวน์โหลดเอกสาร
30
09 มี.ค. 2563
8 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนรอบสระเก็บน้ำเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านบางบูชา หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
09 มี.ค. 2563
9 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีตรอบสระเก็บน้ำเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านบางบูชา หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
09 มี.ค. 2563
10 ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านบางบูชา หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
09 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.